DELOVANJE

HI-TECH ADITIVI IN SPECIALNA MAZIVA

delovanje metabond aditivov

Najboljša rešitev za zmanjšanje stroškov in povečanje sigurnosti proizvodnje, je uporaba aditivov in maziv, ki vsebujejo torne modifikatorje za zaščito tornih površin in zaznavno zmanjšujejo trenje. Vsekakor so najboljša izbira kemično-reaktivni aditivi, ki spremenijo površinske lastnosti tornih površin z nepovratno kemično reakcijo. V novejšem času pa tudi aditivi, ki v sestavi imajo mikro-keramični polimer, kateri ohranja vse pozitivne lastnosti keramike pri zmanjševanju trenja, s polimerizacijo pa je dosežena elastičnost zaščitnega sloja, ki se delno vžge v torno površino in zapolnjuje drsne neravnine.

Metabond aditivi predstavljajo vrh tovrstnih sredstev za zmanjševanje trenja. Zaradi izrednih rezultatov doseženih, tudi pri nas, na najbolj obremenjenih strojih in napravah, jih lahko upravičeno uvrstimo med najbolj učinkovita sredstva za preventivno vzdrževanje.

Novi ekonomski odnosi so mnoga podjetja prisilila v racionalizacijo proizvodnje in na novo določeno organizacijo dela. Zmanjšanje delovnih mest je doletelo tudi področje vzdrževanja. Z uporabo Metabond programa (v nadaljevanju MP) lahko v veliki meri zmanjšamo možnost večjih zastojev proizvodnje, saj omogočajo preventivno zaščito tudi pri ekstremnih razmerah, ki se lahko občasno pojavijo iz različnih vzrokov.

KAKO METABOND DELUJE

METABOND deluje na izviren način. Pod pritiskom kemično reagira z molekulami tornih površinin tvori mono-molekularni zaščitni sloj povečane gladkosti in površinske trdote, ki ustvarja idealne pogoje za delovanje maziv. Zaščitni film je odporen na visoke obremenitve in temperature. Kemična veza je nepovratna, zato se ta zaščitni sloj odstrani samo z obrabo, ki pa je zaradi navedenih lastnosti zaščitnega filma zelo upočasnjena. S tem, ko je v olju METABOND prisoten, se zaščitni film nenehno obnavlja, saj se dodana količina aditiva ne porabi v celoti. Varianta aditiva z mikro-keramičnim polimerom pa tvori še dodaten zaščitni film iz keramike, najnovejši aditivi pa z nano keramiko.Nekaj najpogostejših vprašanj o Metabond programu (MP)

Kako se Metabond proizvodi uporabljajo?

Metabond proizvode (v nadaljevanju MP) uporabljamo v obliki dodatkov motornim in diferencialnim, ali hidravličnim oljem v določenem procentu, ki je odvisen od pogojev delovanje naprave in sistema mazanja. Za to ne potrebujemo nobenih dodatnih znanj in usposabljanj. Posamezni proizvodi, kot so razne Metabond specialne masti in spreji pa se uporabljajo samostojno. Pri tem pa tudi za Metabond masti valja možnost dodajanja drugim vrstam masti, saj so kompatibilna z skoraj vsemi vrstami masti.

Kakšne izboljšave opazimo po uporabi MP?

V kratkem času po uporabi MP se zaznavno zniža temperatura tornih površin, zmanjšajo se vibracije in glasnost, manjša je upo-raba goriva (energije). Dolgoročno pa opazimo manjšo obrabo in povečano sigurnost, tudi tistih naprav, s katerimi smo imeli največje težave.

Ali dodajanje MP drugim mazivom vpliva na njihovo kemično stabilnost?

MP ne vplivajo na kemični razpad osnovnih maziv, nasprotno posredno izboljšujejo pogoje za njihovo delovanje, predvsem z znižanjem delovne temperature, z zmanjšanjem količine in velikosti kovinskih delcev podaljšujejo interval menjave za najmanj dvakrat.

Ali MP uporabljamo enkratno?

Ne. MP uporabljamo pri vsaki menjavi olja s tem, da po prvem dodajanju prepolovimo procent mešanja. Na ta način zagotovimo konstantno zaščito torne površine. Po določenem času, namreč pride do prekinitve zaščitnega mikrofilma na torni površini, kljub povečani trdnosti in gladkosti. S prisotnostjo določenega % MP v mazivu pa se zaščitni mikrofilm obnovi.

Ali niso MP predragi?

Cena MP je samo na prvi pogled visoka, saj jo nehote primerjamo s ceno klasičnih maziv. Obstaja napačen zaključek, da za to ceno lahko večkrat zamenjamo olje. Cena MP je rezultat visoke cene proizvodnje, saj niso proizvod naftne industrije, marveč proizvodi kemične industrije. Z večkratno zamenjavo olja ne bomo nikoli dosegli rezultatov kakršnih dosežemo z MP. Dolgoročno gledano je prihranek z uporabo MP veliko večji od vložka, kar vsekakor opravičuje njihovo uporabo.

Kakšen je vpliv na porabo klasičnih maziv?

Z dodajanjem MP mazalnim oljem lahko prepolovimo porabo klasičnih olj ( med katera v tem smislu upoštevamo tudi sintetična olja). Z uporabo MP specialnih masti pa lahko za 3 in večkrat zmanjšamo potrebno količino ob zvišani proti obrabni zaščiti in povečani sigurnosti obratovanja.

METABOND in okolje?

MP pozitivno vplivajo na ohranjanje okolja:

  • Pri motornih vozilih vplivajo na zmanjšanje emisije škodljivih plinov za do 25%
  • Zmanjšujejo porabo maziv do 50%
  • S povečanjem življenjske dobe posredno vplivajo na emisije škodljivih snovi, ki nastajajo pri proizvodnji strojev, naprav in rezervnih delov.

Ali je pri uporabi MP potrebno zamenjati celoten sistem mazanja?

Ne. MP predstavlja zgolj dopolnitev obstoječega sistema mazanja. Edino na posameznih kritičnih mestih, kjer kot mazivo uporabljamo mast zamenjamo dotedanjo mast s specialno mastjo iz Metabond programa.

NOVI IZDELKI

METABOND TRUCK

METABOND MEGALENE PLUS

METABOND GT Plus

NAJBOLJ PRODAJNO

METABOND ECO