REFERENCE

TE-TOL Ljubljana

20 let učinkovitega mazanja v izjemnih razmerah

Leta 1999 smo na srečanju vzdrževalcev članov Društva vzdrževalcev Slovenije na Rogli prišli v kontakt z vzdrževalci TE-TOL. Pri predstavitvi delovanja Metabond proizvodov so videli, kako učinkovita je Metabond 1.5 hi-tech mast pri visokih obremenitvah v širokem temperaturnem razponu. Omenili so težave na Auma pogonih ventilov v toplovodih sveže in industrijske pare, na katerih je prihajalo do sušenja in strjevanja mazalne masti. Predložili smo jim preizkus Metabond masti. Ker gre za ventile na parovodih sveže pare, segrete na 525°C pri 95 barih pritiska in industrijske pare s 285°C in 8,5 barov pritiska, delujejo pogoni ventilov v težkih razmerah zaradi prenosa toplote iz parovodov na pogon.

Rešitev z Metabond 1.5 hi-tech mastjo se je izkazala za zelo učinkovito, saj ta deluje v temperaturnem razponu od -40 do + 300°C, pri čemer je lahko konstantna temperatura mazanih površin 205°C.


UNIOR Zreče

Med prvimi, ki so se odločili za preizkus METABONDA M, enega od naših prodajnih proizvodov so bili UNIOR-ju v Zrečah. Preizkus je izveden na reduktorju kovaškega kladiva za utopno kovanje, enega najbolj obremenjenih reduktorjev nasploh. Pri teh reduktorjih so se pojavljale težave kratke življenjske dobe zobnikov zaradi pittynga (vrsta mehanične obrabe, ki se pojavlja na kontaktnih zobniških površinah pri velikih pritiskih in je posledica utrujenosti materiala), velika količina usedlin v oljnem karterju in kot posledica tega okvare ležajev. Po petnajstih mesecih preizkusa na zobnikih, že poškodovanih zaradi pittynga, je bilo ugotovljeno:

  • napredovanje pittynga občutno upočasnjeno, skoraj popolnoma
  • površine zobnikov in robovi jamic zglajene
  • površina pogonskega zobnika gladka kakor, da je polirana
  • usedline v olju ni bilo, le nekaj kovinskih delcev
  • nobenih težav z ležaji
  • Na podlagi teh ugotovitev so se odločili za uporabo METABONDA M v vseh reduktorjih kovaških kladiv.

Rezultati desetletne uporabe METABONDA so izjemni, nobenega zastoja, ki bi bil posledica težav pri mazanju tornih površin. Pri tem je potrebno naglasiti, da je diferencialno olje ostalo enako, EPOL 350, ki mu je bil dodano 5% METABONDA M iz česar zaključujemo, da je pri odpravi težav na tovrstnih reduktorjih zaslužen slednji.

Od takrat ŽE DESETO LETO UPORABLJAJO METABOND na vseh reduktorjih kovaških kladiv za utopno kovanje brez omembe vrednih težav z vzdrževanjem.


ISKRA kondenzatorji

Tudi vzdrževalci Iskre kondenzatorji iz Semiča so se leta 1995 odločili za preizkus METABONDA na 400 tonski Shulerjevi stiskalnici za izdelavo kondenzatorskih lončkov. Zaradi velikih obremenitev, je prihajalo do pregrevanja mazalnega olja in padca pritiska olja izpod dopustne meje, ko avtomatika izklopi dovod elektrike. Težave so reševali z uporabo gostejših olj, kar pa ni bila zadovoljiva rešitev. V kratkem času po uporabi 5 % METABONDA z predpisanim oljem, je pritisk olja narasel za cca. 25% in po njegovi nastavitvi, obratovanje stiskalnice teče nemoteno cel čas. Olje pa sedaj zamenjujejo vsako drugo leto. Od kar uporabljajo METABOND ni bilo na stiskalnici nobenega remonta, pred tem pa so remonte opravljali po 3-4 letih. Prav tako so odpravili težave na pnevmatskih ventilih, z visoko frekvenco odpiranja, z dodajanjem METABONDA olju za vlaženje zraka zračnega sistema. Na osnovi teh izkušenj so se odločili za uporabo METABOND preparatov v vseh mazalnih sistemih. Lahko navedemo tudi, da so odpravili težave lepljenja aluminija na orodja za rezanje in valjanje navojev, z uporabo METABOND spreja.


Konfekcija Mont Kozje

Se je tudi med prvimi odločila za preizkus METABONDA. Pri njih je bila največja dilema, ali METABOND vpliva na obstojnost barve v notranjosti ohišja šivalnih strojev. Pokazalo se je, da nima nobenega vpliva. Zato so se odločili za uporabo METABOND proizvodov. Po enem letu uporabe smo jim predložili preizkus olja na prekinitev mazalnega filma. Pokazalo se je, da mazalno olje z dodatkom 5% METABONDA M po enem letu delovanja šivalnih strojev zdrži še vedno več kakor trikrat večjo silo na prekinitev mazalnega filma, kot pa novo olje brez našega dodatka. Zato so se odločili za menjavo olja šele po dveh letih obratovanja šivalnih strojev in za razširitev uporabe METABOND preparatov na vsa področja, kjer je bilo potrebno mazanje.


Danfoss compressors

Iz Ȍrnomlja je v najkrajšem času prišel do potrditve učinkovitosti METABOND proizvodov. Preizkus je narejen na zelo obremenjenem reduktorju avtomata za sočasno vrtanje, starejše izdelave. Pri vrtanju avtomat rine vrtalne glave z enako silo, ne glede na ostrino svedrov. Avtomat deluje nepretrgoma 24 ur na dan. Pojavljale so se težave segrevanja reduktorja, zastoji zaradi kratke življenjske dobe ležajev. V zelo kratkem času po uporabi METABONDA M v 5% koncentraciji, je prišlo do občutnega padca temperature reduktorja in odpravljene so težave z obrabo ležajev. Na osnovi te pozitivne izkušnje so nadaljevali z uporabo METABONDA M tudi v drugih takih reduktorjih. Lahko omenimo še izkušnjo z starejšim brusilnem strojem, ki je zaradi obrabljenosti večkrat zablokiral. Po dodajanju METABONDA mazalnemu olju ni več prihajalo do blokiranja. Prav tako so odpravili težave z mazanjem preciznih polžastih gonil z uporabo METABOND spreja in težave na zelo obremenjenih vijačnih pogonih, z uporabo METABOND hi-teck masti in tako večkratno povečali sigurnost delovanja.


Jelovica Škofja Loka

Prepričali smo jih za preizkus METABONDa C na zelo obremenjenem variatorju, ki so ga v enem letu morali zaradi težav z mazanjem zamenjati dvakrat. Po uporabi METABONDA, enak variator brezhibno deluje že več let.


KORA-CE lepenka Tržič

Na priporočilo Elektro Ljubljana na ležajih lastne elektrarne odpravila težave zaradi sežiganja masti vsled povečanih obremenitev in indukcijskih tokov pri mazanju, ki niso bile odpravljene niti po vgradnji krtačk za odvajanje indukcijskih tokov. Z uporabo METABOND hi-teck masti so te mazalne probleme popolnoma odpravili. S tem, da so se najprej prepričali v učinkovitost masti na ležajih ventilatorja tople sekcije, kjer so ležaji z uporabo predpisane masti zdržali največ dva meseca. Po uporabi naše masti pa obratujejo brez težav že več let.


Asfaltna baza Drnovo, CP Novo Mesto

Petletne izkušnje z vzdrževanjem dela proizvodnih obratov, so več kot zadovoljive. Skoraj, da ni bilo več težav z vzdržljivostjo ležajev, pa tudi obraba reduktorjev je bila občutno zmanjšana.


Lafarge cement

Bivša Cementarna Trbovlje - občasno se pojavljajo težave na ležajih peči. Prihaja do povečanega trenja zaradi slabšega mazanja, ki je posledica pregrevanja olja vsled obremenitev in prenosa toplote iz peči na ležaje. Po ohladitvi ležajev in menjavi olja, težave odpravljajo z dodajanjem METABONDA C ali H hidraol-u 320, osnovnemu mazalnemu mediju v 3 % koncentraciji. Tako zadržujejo temperaturo mazalnega olja v mejah 40-60° C, kar je več kakor dvakrat manj od kritičnih temperatur pri katerih prihaja do ribanja ležajev.


Delo KKT tiskarna

Na velikem Maanovem tiskarskem stroju starem 25 let, so se pojavile težave pri obratovanju in pri zagonu. Zagonski tok je dosegal in presegal dovoljene mejne vrednosti. Po koncu vikendov ob ponedeljkih so delovne obrate dosegli šele proti koncu delovnega dne. Stroj ima pogonski in prenosni del. V vsakem je po 200 l mazalnega olja. Z dodatkom 5 l METABONDA M v pogonski del so bile težave pri zagonu in delovanju odpravljene. Po težavah z obratovanjem je stroj deloval brezhibno več let z dodajanjem 2,5 % METABOND-a v oba mazalna dela.


Ljubljanski potniški promet

Odločil se je za preizkus METABONDa M na zglobnih avtobusih M.A.N. 220. Kompresija je po 23.000km porasla za 2,5 %, iz česar lahko zaključimo,da se je povečalo tesnenje med bati in cilindri in to iz dveh razlogov, prvo zaradi povečane gladkosti tornih površin in drugo zaradi boljšega delovanja batnih obročkov, ki so se zaradi čistilnega efekta METABONDA popolnoma sprostili, ker v utorih in na obročkih ni bilo več saj, ki so zmanjševali efekt njihovega delovanja. O zmanjšanju notranjega trenja govori podatek o zmanjšanem zagonskem toku za 9,12 %. Na enem od testiranih avtobusov je narejena primerjava porabe goriva v letih 1997 in 1998, ko so uporabljali tudi METABOND M.


Ljubljanski potniški promet

Odločil se je za preizkus METABONDa M na zglobnih avtobusih M.A.N. 220. Kompresija je po 23.000km porasla za 2,5 %, iz česar lahko zaključimo,da se je povečalo tesnenje med bati in cilindri in to iz dveh razlogov, prvo zaradi povečane gladkosti tornih površin in drugo zaradi boljšega delovanja batnih obročkov, ki so se zaradi čistilnega efekta METABONDA popolnoma sprostili, ker v utorih in na obročkih ni bilo več saj, ki so zmanjševali efekt njihovega delovanja. O zmanjšanju notranjega trenja govori podatek o zmanjšanem zagonskem toku za 9,12 %. Na enem od testiranih avtobusov je narejena primerjava porabe goriva v letih 1997 in 1998, ko so uporabljali tudi METABOND M.

Poraba goriva se je zmanjšala za 6,52 %. Nekaj je na to vplivala tudi kontrola načina vožnje voznikov, najmanj za 4 % pa je zmanjšana poraba zaradi uporabe METABONDA. Iz grafikona povprečne porabe goriva je razvidno, da se je poraba goriva po mesecih zmanjšala. V obeh slučajih je avtobus prevozil nekaj čez 50. 000 km. Da bi se povprečne zunanje temperature čim bolj približale enakim vrednostim, so za primerjavo vzeti samo enaki meseci, izključen je bil mesec junij, ker je leta 1997 avtobus bil dlje časa na popravilu. Spoštovali smo tudi mnenje pristojnih iz LPP-a, ki pravijo, da so povečali kontrolo nad načinom vožnje voznikov in, da je za del zmanjšane porabe vzrok tudi v tem, vendar pa na podlagi izkušenj lahko zatrdimo, da je za najmanj 4%-no zmanjšanje porabe zaslužen METABIND. To nam lahko potrdi podatek o zmanjšanju zagonskega toka za 9,12 %. Glede na to, da notranji odpor na tornih površinah raste s kvadratom hitrosti tornih površin, lahko sklepamo, da bo učinek zmanjšanja trenja na večjih obratih večji.


Motokros

Preskušanje nove HONDE 125 ccm za motokros, je pokazalo zaznaven učinek METABONDA C2 na dvotaktne motorje. Najprej je bilo izvedeno utekanje motorja, nakar je izvedeno testiranje na mototesterju, nato je mo-tor prevozil še 30 ur z METABONDOM C2 dodanega v razmerju 4ml na liter mešanice. Menjalniškemu olju pa je dodano 5% METABOND M. Rezultati govorijo v prid uporabe METABONDA C2 in METABONDA M. Namreč nad 6000 obratov se krivulje moči in navora razdvajajo v korist METABONDA C2. Pri klasičnem sitemu mazanja moč in navor motorja po dosegu maksimuma naglo padata, do čim z METABONDOM C2 moč in navor hitreje naraščata in počasneja padata. Izkoristek maksimalne moči motorja je možno podaljšati še za 300 obratov, kar v praksi pomeni pri cca. 35 KS za 5km/h večjo končno hitrost. Tu moramo poudariti, da so tolerance med batom in cilindrom v obeh slučajih ostale enake. METABOND C2 pa omogoča tudi manjše tolerance med batom in cilindrom, kar bi še dodatno povečalo izkoristek motorja.


Speedway

V sodelovanju s strokovnjakom za speedwey motorje, g. Dernačem iz Leskovca pri Krškem, smo ugotovili, da se je, zahvaljujoč uporabi METABOND proizvodov, življenjska doba, izjemno obremenjenih, speedway mootorjev povečala za 50 %. Zmanjšana je tudi obraba verige in zobniških prenosov. Uporaba METABOND proizvodov v kombinaciji z inovativnimi konstrukcijskimi spremembami, je dala najboljše rezultate izkoristka tovrstnih motorjev pri nas.

NOVI IZDELKI

METABOND TRUCK

METABOND MEGALENE PLUS

METABOND GT Plus

NAJBOLJ PRODAJNO

METABOND ECO