Metabond H

dodatek za hidravlična olja

METABOND H je v laboratoriju razvit pripravek na osnovi kompleksnih ogljikovodikov, namenjen zmanjšanju trenja, obrabe in porabe energije. METABOND H je uporaben tako za jekla kot tudi za vse vrste drugih kovin. V primerjavi z drugimi oljnimi dodatki se METABOND H kemično veže na molekule kovin in z njimi tvori čvrsti, fini, monomolekularni proti obrabi zaščitni sloj.

Paket dodatkov s katerimi je obogaten METABOND H odgovarja zahtevam in predpisom proizvajalcev SPERRY VICKERS, DENISON, CINNCINATI MILACRON, FORD, B.F. GOODRICH, US STEEL IN GENERAL MOTORS.

Posebej primeren je METABOND H pri premičnih delovnih strojih v rudarstvu in zemeljskih delih, ki so trajno v obratovanju ter izpostavljeni visokim hitrostim, obremenitvam in temperaturam. Velike prednosti so se pokazale pri uporabi v hidravličnih agregatih obdelovalnih strojev, zabijalnih kladivih in tlačnih strojih za brizganje sive litine, kjer so uporabljene krilne in batne črpalke.

Zelo dobre rezultate je METABOND H dosegel pri delovanju robotov. Ob dodajanju 5 - 10% METABOND-a H sta se delovna temperatura in obraba občutno znižala. Hkrati se ob višjih tlačnih obremenitvah ni več pojavljalo trzanje in cukanje gibajočih se delov. Pogosto se poleg nižjih stroškov zaradi lažjega delovanja in manjše obrabe, pojavlja še manjša poraba energije, manj vzdrževalnih posegov in zastojev v proizvodnji.

Uporaba:
Priporoča se dodajanje METABOND-a H hidravličnemu olju in sicer minimalno 5% ali 50ml na liter olja. V nekaterih, izjemnih, primerih je za doseganje optimalnih rezultatov potrebno dodajanje METABOND-a H povečati in sicer glede na izkušnje. Odgovarjajoče razmerje se lahko določi ob poizkusih, ki morajo biti prilagojeni posebnim pogojem.

 

Opozorilo:
METABOND-H je dražljiv, pri kontaktu s kožo in sluznico lahko pride do reakcije, kar se lahko zgodi pri nepravilni uporabi. V kolikor obstoja nevarnost, da pride do kontakta s kožo in očmi uporabiti zaščitne rokavice in očala. Preparat ne sme priti v stik z lakiranimi površinami. Hraniti ga v originalni embalaži izven dosega otrok.

Prva pomoč pri zaužitju:
Ne izzivajte bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč! Ne izzivajte bruhanja! Obiščite zdravnika.
Ne uporabljajte ob odprtem ognju ali iskrenju.
Ne nanašajte na lakirane ali barvane površine.
Hraniti ga v originalni embalaži izven dosega otrok.

Pakiranje: 250 ml, 5 l

NOVI IZDELKI

METABOND TRUCK

METABOND MEGALENE PLUS

METABOND GT Plus

NAJBOLJ PRODAJNO

METABOND ECO