Metabond CL

dodatek za čiščenje motorjev, menjalnikov in transmisij

METABOND CL je enostavna rešitev za čiščenje notranjosti motorjev z izpiranjem s pomočjo izrabljenega motornega olja. Metabond CL je Hi-tech tekočina za izpiranje notranjosti Otto, dizel in plinskih motorjev, kakor tudi transmisij in diferencialov mazanih z mazalnim oljem.

Uporaba METABOND CL:
Vsebina 250 ml čistila zadostuje za 5-8 litrov motornega olja. Dodamo ga v motorno olje ogretega motorja in ga postimo delovati 10-15 minut na minimalnih obratih. Nato iztočimo motorno olje in zamenjamo oljni filter. Pripravek odstranjuje kovinske usedline in nečistoče iz mazalnega sistema. Tako povečujemo življenjsko dobo motorjev, izboljšamo motorne karakteristike s povečanjem in izenačevanjem kompresije, kar posledično zmanjšuje porabo goriva in olja. CL odstranjuje iz motorja tudi nastale kislinske ostanke, ki slabšajo mazalne lastnosti olja. Novo olje tako učinkoviteje opravlja mazalno funkcijo.

Dovoljena uporaba samo v skladu z namembnostjo, pri tem je potrebno upoštevati okoljevarstvene zahteve.

Opozorilo:
METABOND-CL je dražljiv, pri kontaktu s kožo in sluznico lahko pride do reakcije, kar se lahko zgodi pri nepravilni uporabi. V kolikor obstoja nevarnost, da pride do kontakta s kožo in očmi uporabiti zaščitne rokavice in očala. Preparat ne sme priti v stik z lakiranimi površinami. Hraniti ga v originalni embalaži izven dosega otrok.

 • R38 - Draži kožo
 • R65 - Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
 • R44 - Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.
 • S2 - Hraniti izven dosega otrok.
 • S23 - Ne vdihavati plina/dima/hlapov
 • S 16 - Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi
 • S 24/25 - Preprečiti stik s kožo in očmi
 • S 29/35 - Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni
 • S 36/37 - Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice
 • S 61 - Ne izpuščati /odlagati v okolje. Embalažo in neuporabljen izdelek odložiti v zbiralnike posebnega odpada
 • S 62 - Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in nalepko.

Prva pomoč pri zaužitju:
Ne izzivajte bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč! Ne izzivajte bruhanja! Obiščite zdravnika.

 

NOVI IZDELKI

METABOND TRUCK

METABOND MEGALENE PLUS

METABOND GT Plus

NAJBOLJ PRODAJNO

METABOND ECO