DELOVANJE

HI-TECH ADITIVI IN SPECIALNA MAZIVA

delovanje metabond aditivov

Najboljša rešitev za zmanjšanje stroškov in povečanje sigurnosti proizvodnje, je uporaba aditivov in maziv, ki vsebujejo torne modifikatorje za zaščito tornih površin in zaznavno zmanjšujejo trenje. Vsekakor so najboljša izbira kemično-reaktivni aditivi, ki spremenijo površinske lastnosti tornih površin z nepovratno kemično reakcijo. V novejšem času pa tudi aditivi, ki v sestavi imajo mikro-keramični polimer, kateri ohranja vse pozitivne lastnosti keramike pri zmanjševanju trenja, s polimerizacijo pa je dosežena elastičnost zaščitnega sloja, ki se delno vžge v torno površino in zapolnjuje drsne neravnine.

Metabond aditivi predstavljajo vrh tovrstnih sredstev za zmanjševanje trenja. Zaradi izrednih rezultatov doseženih, tudi pri nas, na najbolj obremenjenih strojih in napravah, jih lahko upravičeno uvrstimo med najbolj učinkovita sredstva za preventivno vzdrževanje.

Novi ekonomski odnosi so mnoga podjetja prisilila v racionalizacijo proizvodnje in na novo določeno organizacijo dela. Zmanjšanje delovnih mest je doletelo tudi področje vzdrževanja. Z uporabo Metabond programa (v nadaljevanju MP) lahko v veliki meri zmanjšamo možnost večjih zastojev proizvodnje, saj omogočajo preventivno zaščito tudi pri ekstremnih razmerah, ki se lahko občasno pojavijo iz različnih vzrokov.

KAKO METABOND DELUJE

METABOND deluje na izviren način. Pod pritiskom kemično reagira z molekulami tornih površinin tvori mono-molekularni zaščitni sloj povečane gladkosti in površinske trdote, ki ustvarja idealne pogoje za delovanje maziv. Zaščitni film je odporen na visoke obremenitve in temperature. Kemična veza je nepovratna, zato se ta zaščitni sloj odstrani samo z obrabo, ki pa je zaradi navedenih lastnosti zaščitnega filma zelo upočasnjena. S tem, ko je v olju METABOND prisoten, se zaščitni film nenehno obnavlja, saj se dodana količina aditiva ne porabi v celoti. Varianta aditiva z mikro-keramičnim polimerom pa tvori še dodaten zaščitni film iz keramike, najnovejši aditivi pa z nano keramiko.Nekaj najpogostejših vprašanj o Metabond programu (MP)

Kako se Metabond proizvodi uporabljajo?

Metabond proizvode (v nadaljevanju MP) uporabljamo v obliki dodatkov motornim in diferencialnim, ali hidravličnim oljem v določenem procentu, ki je odvisen od pogojev delovanje naprave in sistema mazanja. Za to ne potrebujemo nobenih dodatnih znanj in usposabljanj. Posamezni proizvodi, kot so razne Metabond specialne masti in spreji pa se uporabljajo samostojno. Pri tem pa tudi za Metabond masti valja možnost dodajanja drugim vrstam masti, saj so kompatibilna z skoraj vsemi vrstami masti.

Kakšne izboljšave opazimo po uporabi MP?

V kratkem času po uporabi MP se zaznavno zniža temperatura tornih površin, zmanjšajo se vibracije in glasnost, manjša je upo-raba goriva (energije). Dolgoročno pa opazimo manjšo obrabo in povečano sigurnost, tudi tistih naprav, s katerimi smo imeli največje težave.

Ali dodajanje MP drugim mazivom vpliva na njihovo kemično stabilnost?

MP ne vplivajo na kemični razpad osnovnih maziv, nasprotno posredno izboljšujejo pogoje za njihovo delovanje, predvsem z znižanjem delovne temperature, z zmanjšanjem količine in velikosti kovinskih delcev podaljšujejo interval menjave za najmanj dvakrat.

Ali MP uporabljamo enkratno?

Ne. MP uporabljamo pri vsaki menjavi olja s tem, da po prvem dodajanju prepolovimo procent mešanja. Na ta način zagotovimo konstantno zaščito torne površine. Po določenem času, namreč pride do prekinitve zaščitnega mikrofilma na torni površini, kljub povečani trdnosti in gladkosti. S prisotnostjo določenega % MP v mazivu pa se zaščitni mikrofilm obnovi.

Ali niso MP predragi?

Cena MP je samo na prvi pogled visoka, saj jo nehote primerjamo s ceno klasičnih maziv. Obstaja napačen zaključek, da za to ceno lahko večkrat zamenjamo olje. Cena MP je rezultat visoke cene proizvodnje, saj niso proizvod naftne industrije, marveč proizvodi kemične industrije. Z večkratno zamenjavo olja ne bomo nikoli dosegli rezultatov kakršnih dosežemo z MP. Dolgoročno gledano je prihranek z uporabo MP veliko večji od vložka, kar vsekakor opravičuje njihovo uporabo.

Kakšen je vpliv na porabo klasičnih maziv?

Z dodajanjem MP mazalnim oljem lahko prepolovimo porabo klasičnih olj ( med katera v tem smislu upoštevamo tudi sintetična olja). Z uporabo MP specialnih masti pa lahko za 3 in večkrat zmanjšamo potrebno količino ob zvišani proti obrabni zaščiti in povečani sigurnosti obratovanja.

METABOND in okolje?

MP pozitivno vplivajo na ohranjanje okolja:

  • Pri motornih vozilih vplivajo na zmanjšanje emisije škodljivih plinov za do 25%
  • Zmanjšujejo porabo maziv do 50%
  • S povečanjem življenjske dobe posredno vplivajo na emisije škodljivih snovi, ki nastajajo pri proizvodnji strojev, naprav in rezervnih delov.

Ali je pri uporabi MP potrebno zamenjati celoten sistem mazanja?

Ne. MP predstavlja zgolj dopolnitev obstoječega sistema mazanja. Edino na posameznih kritičnih mestih, kjer kot mazivo uporabljamo mast zamenjamo dotedanjo mast s specialno mastjo iz Metabond programa.

NOVI IZDELKI

METABOND TRUCK

METABOND MEGALENE PLUS

METABOND GT Plus

NAJBOLJ PRODAJNO

METABOND ECO