REFERENCE

UNIOR Zreče

Med prvimi, ki so se odločili za preizkus METABONDA M, enega od naših prodajnih proizvodov so bili UNIOR-ju v Zrečah. Preizkus je izveden na reduktorju kovaškega kladiva za utopno kovanje, enega najbolj obremenjenih reduktorjev nasploh. Pri teh reduktorjih so se pojavljale težave kratke življenjske dobe zobnikov zaradi pittynga (vrsta mehanične obrabe, ki se pojavlja na kontaktnih zobniških površinah pri velikih pritiskih in je posledica utrujenosti materiala), velika količina usedlin v oljnem karterju in kot posledica tega okvare ležajev. Po petnajstih mesecih preizkusa na zobnikih, že poškodovanih zaradi pittynga, je bilo ugotovljeno:

  • napredovanje pittynga občutno upočasnjeno, skoraj popolnoma
  • površine zobnikov in robovi jamic zglajene
  • površina pogonskega zobnika gladka kakor, da je polirana
  • usedline v olju ni bilo, le nekaj kovinskih delcev
  • nobenih težav z ležaji
  • Na podlagi teh ugotovitev so se odločili za uporabo METABONDA M v vseh reduktorjih kovaških kladiv.

Rezultati desetletne uporabe METABONDA so izjemni, nobenega zastoja, ki bi bil posledica težav pri mazanju tornih površin. Pri tem je potrebno naglasiti, da je diferencialno olje ostalo enako, EPOL 350, ki mu je bil dodano 5% METABONDA M iz česar zaključujemo, da je pri odpravi težav na tovrstnih reduktorjih zaslužen slednji.

Od takrat ŽE DESETO LETO UPORABLJAJO METABOND na vseh reduktorjih kovaških kladiv za utopno kovanje brez omembe vrednih težav z vzdrževanjem.


ISKRA kondenzatorji

Tudi vzdrževalci Iskre kondenzatorji iz Semiča so se leta 1995 odločili za preizkus METABONDA na 400 tonski Shulerjevi stiskalnici za izdelavo kondenzatorskih lončkov. Zaradi velikih obremenitev, je prihajalo do pregrevanja mazalnega olja in padca pritiska olja izpod dopustne meje, ko avtomatika izklopi dovod elektrike. Težave so reševali z uporabo gostejših olj, kar pa ni bila zadovoljiva rešitev. V kratkem času po uporabi 5 % METABONDA z predpisanim oljem, je pritisk olja narasel za cca. 25% in po njegovi nastavitvi, obratovanje stiskalnice teče nemoteno cel čas. Olje pa sedaj zamenjujejo vsako drugo leto. Od kar uporabljajo METABOND ni bilo na stiskalnici nobenega remonta, pred tem pa so remonte opravljali po 3-4 letih. Prav tako so odpravili težave na pnevmatskih ventilih, z visoko frekvenco odpiranja, z dodajanjem METABONDA olju za vlaženje zraka zračnega sistema. Na osnovi teh izkušenj so se odločili za uporabo METABOND preparatov v vseh mazalnih sistemih. Lahko navedemo tudi, da so odpravili težave lepljenja aluminija na orodja za rezanje in valjanje navojev, z uporabo METABOND spreja.


Konfekcija Mont Kozje

Se je tudi med prvimi odločila za preizkus METABONDA. Pri njih je bila največja dilema, ali METABOND vpliva na obstojnost barve v notranjosti ohišja šivalnih strojev. Pokazalo se je, da nima nobenega vpliva. Zato so se odločili za uporabo METABOND proizvodov. Po enem letu uporabe smo jim predložili preizkus olja na prekinitev mazalnega filma. Pokazalo se je, da mazalno olje z dodatkom 5% METABONDA M po enem letu delovanja šivalnih strojev zdrži še vedno več kakor trikrat večjo silo na prekinitev mazalnega filma, kot pa novo olje brez našega dodatka. Zato so se odločili za menjavo olja šele po dveh letih obratovanja šivalnih strojev in za razširitev uporabe METABOND preparatov na vsa področja, kjer je bilo potrebno mazanje.


Danfoss compressors

Iz Ȍrnomlja je v najkrajšem času prišel do potrditve učinkovitosti METABOND proizvodov. Preizkus je narejen na zelo obremenjenem reduktorju avtomata za sočasno vrtanje, starejše izdelave. Pri vrtanju avtomat rine vrtalne glave z enako silo, ne glede na ostrino svedrov. Avtomat deluje nepretrgoma 24 ur na dan. Pojavljale so se težave segrevanja reduktorja, zastoji zaradi kratke življenjske dobe ležajev. V zelo kratkem času po uporabi METABONDA M v 5% koncentraciji, je prišlo do občutnega padca temperature reduktorja in odpravljene so težave z obrabo ležajev. Na osnovi te pozitivne izkušnje so nadaljevali z uporabo METABONDA M tudi v drugih takih reduktorjih. Lahko omenimo še izkušnjo z starejšim brusilnem strojem, ki je zaradi obrabljenosti večkrat zablokiral. Po dodajanju METABONDA mazalnemu olju ni več prihajalo do blokiranja. Prav tako so odpravili težave z mazanjem preciznih polžastih gonil z uporabo METABOND spreja in težave na zelo obremenjenih vijačnih pogonih, z uporabo METABOND hi-teck masti in tako večkratno povečali sigurnost delovanja.


Jelovica Škofja Loka

Prepričali smo jih za preizkus METABONDa C na zelo obremenjenem variatorju, ki so ga v enem letu morali zaradi težav z mazanjem zamenjati dvakrat. Po uporabi METABONDA, enak variator brezhibno deluje že več let.


KORA-CE lepenka Tržič

Na priporočilo Elektro Ljubljana na ležajih lastne elektrarne odpravila težave zaradi sežiganja masti vsled povečanih obremenitev in indukcijskih tokov pri mazanju, ki niso bile odpravljene niti po vgradnji krtačk za odvajanje indukcijskih tokov. Z uporabo METABOND hi-teck masti so te mazalne probleme popolnoma odpravili. S tem, da so se najprej prepričali v učinkovitost masti na ležajih ventilatorja tople sekcije, kjer so ležaji z uporabo predpisane masti zdržali največ dva meseca. Po uporabi naše masti pa obratujejo brez težav že več let.


Asfaltna baza Drnovo, CP Novo Mesto

Petletne izkušnje z vzdrževanjem dela proizvodnih obratov, so več kot zadovoljive. Skoraj, da ni bilo več težav z vzdržljivostjo ležajev, pa tudi obraba reduktorjev je bila občutno zmanjšana.


Lafarge cement

Bivša Cementarna Trbovlje - občasno se pojavljajo težave na ležajih peči. Prihaja do povečanega trenja zaradi slabšega mazanja, ki je posledica pregrevanja olja vsled obremenitev in prenosa toplote iz peči na ležaje. Po ohladitvi ležajev in menjavi olja, težave odpravljajo z dodajanjem METABONDA C ali H hidraol-u 320, osnovnemu mazalnemu mediju v 3 % koncentraciji. Tako zadržujejo temperaturo mazalnega olja v mejah 40-60° C, kar je več kakor dvakrat manj od kritičnih temperatur pri katerih prihaja do ribanja ležajev.


Delo KKT tiskarna

Na velikem Maanovem tiskarskem stroju starem 25 let, so se pojavile težave pri obratovanju in pri zagonu. Zagonski tok je dosegal in presegal dovoljene mejne vrednosti. Po koncu vikendov ob ponedeljkih so delovne obrate dosegli šele proti koncu delovnega dne. Stroj ima pogonski in prenosni del. V vsakem je po 200 l mazalnega olja. Z dodatkom 5 l METABONDA M v pogonski del so bile težave pri zagonu in delovanju odpravljene. Po težavah z obratovanjem je stroj deloval brezhibno več let z dodajanjem 2,5 % METABOND-a v oba mazalna dela.


Ljubljanski potniški promet

Odločil se je za preizkus METABONDa M na zglobnih avtobusih M.A.N. 220. Kompresija je po 23.000km porasla za 2,5 %, iz česar lahko zaključimo,da se je povečalo tesnenje med bati in cilindri in to iz dveh razlogov, prvo zaradi povečane gladkosti tornih površin in drugo zaradi boljšega delovanja batnih obročkov, ki so se zaradi čistilnega efekta METABONDA popolnoma sprostili, ker v utorih in na obročkih ni bilo več saj, ki so zmanjševali efekt njihovega delovanja. O zmanjšanju notranjega trenja govori podatek o zmanjšanem zagonskem toku za 9,12 %. Na enem od testiranih avtobusov je narejena primerjava porabe goriva v letih 1997 in 1998, ko so uporabljali tudi METABOND M.


Ljubljanski potniški promet

Odločil se je za preizkus METABONDa M na zglobnih avtobusih M.A.N. 220. Kompresija je po 23.000km porasla za 2,5 %, iz česar lahko zaključimo,da se je povečalo tesnenje med bati in cilindri in to iz dveh razlogov, prvo zaradi povečane gladkosti tornih površin in drugo zaradi boljšega delovanja batnih obročkov, ki so se zaradi čistilnega efekta METABONDA popolnoma sprostili, ker v utorih in na obročkih ni bilo več saj, ki so zmanjševali efekt njihovega delovanja. O zmanjšanju notranjega trenja govori podatek o zmanjšanem zagonskem toku za 9,12 %. Na enem od testiranih avtobusov je narejena primerjava porabe goriva v letih 1997 in 1998, ko so uporabljali tudi METABOND M.

Poraba goriva se je zmanjšala za 6,52 %. Nekaj je na to vplivala tudi kontrola načina vožnje voznikov, najmanj za 4 % pa je zmanjšana poraba zaradi uporabe METABONDA. Iz grafikona povprečne porabe goriva je razvidno, da se je poraba goriva po mesecih zmanjšala. V obeh slučajih je avtobus prevozil nekaj čez 50. 000 km. Da bi se povprečne zunanje temperature čim bolj približale enakim vrednostim, so za primerjavo vzeti samo enaki meseci, izključen je bil mesec junij, ker je leta 1997 avtobus bil dlje časa na popravilu. Spoštovali smo tudi mnenje pristojnih iz LPP-a, ki pravijo, da so povečali kontrolo nad načinom vožnje voznikov in, da je za del zmanjšane porabe vzrok tudi v tem, vendar pa na podlagi izkušenj lahko zatrdimo, da je za najmanj 4%-no zmanjšanje porabe zaslužen METABIND. To nam lahko potrdi podatek o zmanjšanju zagonskega toka za 9,12 %. Glede na to, da notranji odpor na tornih površinah raste s kvadratom hitrosti tornih površin, lahko sklepamo, da bo učinek zmanjšanja trenja na večjih obratih večji.


Motokros

Preskušanje nove HONDE 125 ccm za motokros, je pokazalo zaznaven učinek METABONDA C2 na dvotaktne motorje. Najprej je bilo izvedeno utekanje motorja, nakar je izvedeno testiranje na mototesterju, nato je mo-tor prevozil še 30 ur z METABONDOM C2 dodanega v razmerju 4ml na liter mešanice. Menjalniškemu olju pa je dodano 5% METABOND M. Rezultati govorijo v prid uporabe METABONDA C2 in METABONDA M. Namreč nad 6000 obratov se krivulje moči in navora razdvajajo v korist METABONDA C2. Pri klasičnem sitemu mazanja moč in navor motorja po dosegu maksimuma naglo padata, do čim z METABONDOM C2 moč in navor hitreje naraščata in počasneja padata. Izkoristek maksimalne moči motorja je možno podaljšati še za 300 obratov, kar v praksi pomeni pri cca. 35 KS za 5km/h večjo končno hitrost. Tu moramo poudariti, da so tolerance med batom in cilindrom v obeh slučajih ostale enake. METABOND C2 pa omogoča tudi manjše tolerance med batom in cilindrom, kar bi še dodatno povečalo izkoristek motorja.


Speedway

V sodelovanju s strokovnjakom za speedwey motorje, g. Dernačem iz Leskovca pri Krškem, smo ugotovili, da se je, zahvaljujoč uporabi METABOND proizvodov, življenjska doba, izjemno obremenjenih, speedway mootorjev povečala za 50 %. Zmanjšana je tudi obraba verige in zobniških prenosov. Uporaba METABOND proizvodov v kombinaciji z inovativnimi konstrukcijskimi spremembami, je dala najboljše rezultate izkoristka tovrstnih motorjev pri nas.

NOVI IZDELKI

METABOND TRUCK

METABOND MEGALENE PLUS

METABOND GT Plus

NAJBOLJ PRODAJNO

METABOND ECO